Kućni red

 Apartman se koristi na dnevnoj bazi i mora se napustiti do 10:00 časova na dan izlaska, osim ako je ugovorom drugačije predviđeno.

 - Zadržavanje apartmana posle 12:00 časova povlači naplatu narednog dana, izuzev u slučaju nemogućnosti napuštanja apartmana na vreme usled naše krivice. 

- Gosti su dužni da svoje dragocenosti nose sa sobom. BUDVA BOOKING  Vam iz objektivnih razloga ne može garantovati za iste.   

- U većini apartmana nije dozvoljeno uvoditi životinje. Za dodatne informacije raspitajte se prilikom pravljenja rezervacije.

- U našim stanovima nije poželjno koristiti rešoe i grIjalice. Apartmani su opremljeni tako da Vam gore pomenuti aparati neće trebati. 

- Gosti su dužni da čuvaju apartman, inventar i instalacije. Svaka napravljena šteta mora biti nadoknađena.

- Gosti ne smeju izazivati neugodnu buku i galamu i remetiti javni red. Ovo osobito važi od 14 do 17h kao i od 22 do 09h.

- U apartmanima je moguće neometano primati posetetioce, ukoliiko se isti drže ovog kućnog reda.

- BUDVA BOOKING ima pravo da u slučaju nepridržavanja ovog kućnog reda otkaže korišćenje apartmana gostu i da ga proglasi "nepoželjnim gostom".

 Molimo goste da bilo kakvu nepravilnost, zamjerku ili problem prijave osobi koja je izvršila useljenje na broj telefona koje ste dobili od nas, ili na neki od naših brojeva.

Uvaženi gosti, hvala Vam što koristite naše usluge,

Vaš  BUDVA BOOKING TIM