Prijava boravka

Prijava boravka - Svi strani državljani su u obavezi da prijave i registruju svoj boravak u roku od 24 sata nakon ulaska u zemlju. Ukoliko stranac boravi kod registrovanog davaoca smještaja (hotel, motel, registrovani apartmani itd), registrovani davalac smještaja ima obavezu da Upravi policije MUP-a prijavi i odjavi boravak stranca u roku od 12 časova od momenta registracije tog stranca kod davaoca smještaja. Ukoliko strani državljanin, neće boraviti kod registrovanog davaoca smještaja, dužan je da sam prijavi i odjavi boravak u roku od 24 časa od momenta stupanja na našu teritoriju. Prijava boravka obavlja se u policiji ili turističkoj organizaciji. Postupak je brz i jednostavan i prilikom prijave boravka potrebno je priložiti:

Korak 1. Ispunjen obrazac za prijavu boravka. Preuzmite Obrazac 1 ukoliko prijavu vrši sam stranac, odnosno Obrazac 2 ukoliko prijavu vrši davalac smještaja.

Korak 2. Pasoš ili drugi dokument sa kojim je turista prešao granični prelaz.

Korak 3. Podatke o stanodavcu – ime, prezime, jmbg, adresa i broj telefon

U informativnim centrima posjetiocima su na raspolaganju besplatne turističke mape grada, brošure i promotivni materijali o turističkoj ponudi Budve, kao i druge servisne, turističke i korisne informacije.

Prijave i odjave gostiju možete obavljati u svim trenutno otvorenim punktovima.

INFO STARI GRAD

+382 33 452 750
info.starigrad@gmail.com
Radno vrijeme: Ponedeljak – subota 09.00 – 20.00; Nedjelja: zatvoreno; Ljeti: do 21.00

INFO BULJARICA

info.buljarica@gmail.com
Radno vrijeme: Ponedeljak – subota 08.00 – 20.00; Nedjelja: zatvoreno

INFO RAFAILOVIĆI

+382 33 471 088
info.rafailovici@gmail.com
Radno vrijeme: Ponedeljak – subota 08.00 – 20.00; Nedjelja: zatvoreno

INFO OPŠTINA

+382 33 452 750
info.opstina@gmail.com
Radno vrijeme: Ponedeljak – subota 09.00 – 20.00; Nedjelja: zatvoreno

INFO PRŽNO

+382 33 468 032
info.przno@gmail.com
Radno vrijeme: Ponedeljak – subota 08.00 – 20.00; Nedjelja: zatvoreno

INFO PETROVAC

+382 33 461 173
info.petrovac@gmail.com
Radno vrijeme: Ponedeljak – subota 08.00 – 20.00; Nedjelja: zatvoreno

 

 

Preuzeto sa sajta: www.asistent.me  i  www.budva.travel